EN
Chùa Diệu Pháp

About the creator

Chùa Diệu Pháp

Chùa Diệu Pháp - Bình Thạnh và cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Pháp (nơi nuôi dưỡng các cụ già neo đơn
Địa chỉ: Hẻm 106/47/9 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 02835533267
Email: info@chuadieuphap.com.vn
#chuadieuphap
Show more

Subscription levels

Chùa Diệu Pháp

$ 2,35 per month
và cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Pháp (nơi nuôi dưỡng các cụ già neo đơn
Địa chỉ: Hẻm 106/47/9 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 02835533267
Email: info@chuadieuphap.com.vn
Website:
#chuadieuphap
 
 
 
 
Go up